Twinning.org
CCRE
header-image

Jūsu nacionālā asociācija

Katrā Eiropas valstī ir viena, dažkārt vairākas nacionālās vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas. Šo asociāciju biedri ir jūsu valsts pilsētas, pagasti, novadi vai reģioni. Tās dažādos veidos sniedz palīdzību pašvaldību sadraudzības jomā saviem biedriem.

Tās bieži palīdz jums atrast sadarbības partneri. Piemēram, aizpildot tiešsaistes formu šajā mājas lapā, norādot ziņas par savu pašvaldību un meklējot sadraudzības pašvaldību, šī forma automātiski tiek aizsūtīta Jūsu nacionālās asociācijas kontaktpersonai, lai informētu par Jūsu interesi.

Tāpat jūsu nacionālā asociācija var sniegt jums informāciju par finansējuma iespējām. Iespējams, ka tā spēs sniegt derīgu informāciju vai konsultēt par pašvaldību sadraudzības aktivitātēm un pasākumiem./p>

Vairums nacionālo vietējo un reģionālo pašvaldību asociāciju ir Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes (CEMR) biedri. Jūs varat atrast vairāk informācijas par jūsu nacionālajām asociācijām, kā arī CEMR pašvaldību sadraudzības koordinatoru un nacionālo asociāciju, kas ir CEMR biedri, sarakstu CEMR mājas lapā (tā kā šis saraksts bieži jāatjauno, informācija pieejama tikai angļu un franču valodā).