Twinning.org
CCRE
header-image

Kansallinen kuntaliitto

Kaikissa Euroopan maissa on yksi tai joskus useampia paikallis- ja aluehallintoa edustavia kansallisia liittoja. Liitoilla on oma jäsenkuntansa, joka koostuu maan kaupungeista/kunnista, maakunnista tai alueista. Ne tarjoavat eri tavoin jäsenilleen apua ystävyyskuntatoimintaan liittyvissä asioissa.

Kansalliset liitot voivat usein auttaa kumppanin löytämisessä ystävyyskuntatoimintaan. Esimerkiksi täytettyäsi näillä sivuilla olevan verkkolomakkeen, jossa kuntasi esittäytyy ja etsii kumppania ystävyyskuntatoimintaan, lomake lähtee automaattisesti kansallisen liiton yhdyshenkilölle näin varmistaen, että he ovat tietoisia kiinnostuksestasi.

Kansallinen liitto voi myös tarjota tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Sieltä saattaa myös saada hyödyllistä tietoa tai neuvoja ystävyyskuntatoimintaan ja -tapahtumiin liittyen.

Suurin osa paikallis- ja aluehallintoa edustavista kansallisista liitoista on Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston CEMRin jäseniä. Lisätietoja kansallisesta liitoista sekä luettelon CEMRin ystävyyskuntatoiminnasta vastaavista virkailijoista sekä kansallisista jäsenliitoista löydät CEMRin verkkosivuilta (koska luetteloa päivitetään jatkuvasti, se on saatavana vain englanniksi ja ranskaksi).