Twinning.org
CCRE
header-image

Et hurtigt overblik

"Venskabsbysamarbejde består i kontakt mellem to lokalsamfund, der på denne måde arbejder sammen med det internationale perspektiv at håndtere udfordringer og udvikle deres lokalsamfund og herigennem skabe et stadig tættere venskab."

Det var denne definition af venskabsbysamarbejde, der for mange år siden blev formuleret af Jean Bareth, en af grundlæggerne af den europæiske kommuneforening CEMR (Council of European Municipalities and Regions), der blev oprettet efter 2. verdenskrig. Ifølge denne definition står venskabsbysamarbejdet for værdier som samarbejde og gensidig forståelse mellem mennesker i forskellige lande.

Venskabsbysamarbejde er et udtryk for international forståelse blandt græsrødder. Det er måske den mest synlige form for europæisk samarbejde, der forbinder tusinder af kommuner og byer med hinanden. I mange lande er det nævnt på skilte ved indkørslen til en by, hvilke venskabsbyforbindelser den pågældende by har i andre lande.

Venskabsbysamarbejde er også en meget fleksibel samarbejdsform. Det kan finde sted mellem små landsbyer, bykommuner og storbyer… Det kan fokusere på en bred vifte af emner og kan involvere en lang række forskellige aktører fra de lokalsamfund, der indgår i venskabsbysamarbejdet.

Et godt venskabsbysamarbejde indebærer mange fordele for et lokalsamfund og en kommune. Ved at samle mennesker fra forskellige lande giver venskabsbysamarbejdet mulighed for at drøfte udfordringer, udveksle erfaringer og forstå forskellige synspunkter på områder, som venskabsbyer i forskellige lande har en fælles interesse i.

Venskabsbysamarbejde kan tilbyde unge at knytte kontakt til unge fra andre lande og herigennem udvikle sig personligt. Det kan hjælpe med til at forstå, hvad internationale forhold betyder for samfundet i dag og i fremtiden.

Der er mange eksempler på gode erfaringer med venskabsbysamarbejde inden for en bred vifte af områder – kunst og kultur, ungdomsarbejde, inddragelse af borgere, bæredygtig udvikling, kommunale serviceydelser, erhvervsudvikling, socialområdet, sammenhold i lokalsamfundet...

Venskabsbysamarbejdet repræsenterer en langsigtet forpligtelse mellem samarbejdspartnerne og ikke blot et kortvarigt projektsamarbejde. Tanken er, at venskabsbysamarbejdet skal være i stand til at fortsætte uanset ændringer i en kommunes politiske ledelse eller kortsigtede problemer i en af venskabsbyerne. For at venskabsbysamarbejde kan bestå som en langsigtet forpligtelse, er det afgørende, at samarbejdet løbende bliver opdateret. Det skal sikre, at samarbejdet relaterer sig til aktuelle problemstillinger og fremstår som et dynamisk samarbejde.

Lige så vigtig er den gensidige forpligtelse for, at et venskabsbysamarbejde kan være succesfuldt. Det gælder både for kommunen og for borgerne. Med andre ord: Et venskabsbysamarbejde kan ikke eksistere uden aktiv deltagelse af borgerne! Dette særlige aspekt indebærer mange steder et venskabsbyudvalg med repræsentanter for både kommunen og borgerne.