Twinning.org
CCRE
header-image

Een kort overzicht

"Een jumelage is het samenkomen van twee gemeenschappen die samen actie willen ondernemen in een Europees kader met de bedoeling hun problemen onder ogen te zien en een steeds hechtere vriendschapsband te ontwikkelen".

Dit was de definitie van jumelages die Jean Bareth, een van de oprichters van CEMR na de tweede wereldoorlog, vele jaren geleden gaf. Op deze manier gaf hij de basiswaarden van jumelages weer: vriendschap, samenwerking en wederzijds begrip tussen volkeren in Europa (Op dit punt is wel wat veranderd – jumelages bevatten tegenwoordig vaak meer dan twee partners).

Voor jumelages geldt de uitspraak: Europese eenheid en identiteit vanuit de basis. Het is waarschijnlijk de meest zichtbare vorm van Europese samenwerking, met duizenden gemeenten en steden die – op borden aan hun gebiedsgrenzen - fier aankondigen met welke partners ze gejumeleerd zijn.

Jumelages zijn ook een aangenaam en flexibel instrument. Ze kunnen plaatsvinden tussen kleine dorpen, gemeenten, streken, grote steden… Ze kunnen focussen op een hele reeks van onderwerpen, en allerlei mensen van twee of meer gejumeleerde gemeenschappen kunnen eraan deelnemen.

Een goede jumelage kan heel wat voordelen bieden voor een gemeenschap en een gemeente. Door mensen samen te brengen uit verschillende delen van Europa, krijgen zij de kans om hun problemen met elkaar te delen, ideeën uit te wissen en verschillende standpunten te begrijpen over om het even welk onderwerp waar een gedeelde interesse of bezorgdheid over bestaat.

Jongeren uit verschillende landen kunnen met elkaar in contact komen en zo aan zelfvertrouwen winnen. Dit kan leiden tot een beter begrip over wat Europa is, en wat het betekent in de wereld van vandaag, en wat de toekomst ons zou kunnen brengen.

Er zijn vele goede praktijkvoorbeelden van jumelages, over zeer uiteenlopende onderwerpen - kunst en cultuur, jongeren, burgerschap, duurzame ontwikkeling, lokale openbare diensten, lokale economische ontwikkeling, sociale integratie, solidariteit...

Jumelages vergen een lange termijn overeenkomst tussen de partners, geen korte termijn projectpartnerschap. De relatie zou sterk genoeg moeten zijn om veranderingen in politiek leiderschap en korte termijn moeilijkheden bij de partner te overleven, en om elkaar te steunen in tijden van nood, bv. bij een grote overstroming. Omdat het een verbond is op lange termijn, is het absoluut nodig dat het partnerschap regelmatig wordt geëvalueerd, om na te gaan of het tegemoet komt aan de noden van vandaag, en ervoor te zorgen dat het fris en dynamisch blijft.

Het dubbele engagement dat nodig is om jumelages succesvol te maken, is van groot belang: dat van de lokale overheid, maar ook dat van de burgers. In enkele woorden: er kan geen jumelage zijn zonder de actieve betrokkenheid van de burgers! Deze dubbele invalshoek vereist vaak het opzetten van een jumelagecomité waarin zowel burgers als bestuur een plaats hebben.