Twinning.org
CCRE
header-image

Fremtiden

Der er omkring 17.000 venskabsbyaftaler i hele Europa, hvilket betyder, at mange flere byer er inddraget (mange venskabsbyaftaler omfatter flere end to parter i aftalen, så det totale antal venskabsbyer kan være svært at udregne helt nøjagtigt).

Selvom mange europæere i dag rejser til udlandet på ferie eller arbejdsmæssigt, og selvom vi kan se udenlandsk tv og har adgang til internettet, så er venskabsbysamarbejdet stadig den bedste måde, hvorpå mennesker fra forskellige lande kan mødes. Borgerne kan her udveksle information og refleksioner om deres daglige liv og herigennem drage nytte af hinandens erfaringer ved en bred vifte af aktiviteter – fra uddannelse til sociale forhold, fra kultur til erhvervsudvikling.

Venskabsbysamarbejdet kan i dag føre til specifikke projekter om emner såsom spildevandsrensning, erhvervsudvikling eller udvikling af de kommunale serviceydelser. Der har været en stigning i venskabsbyaftaler, der omfatter en gruppe af venskabsbyer, der kommer fra forskellige europæiske lande. På den måde bliver borgerne og kommunerne i stand til at møde og arbejde sammen med mange forskellige lande.

I dag er venskabsbysamarbejde med til at skabe samarbejde mellem borgere i Europa – hvilket er et resultat, som aldrig ville kunne opnås gennem en central politisk beslutning. Endvidere er det en særlig dimension i det europæiske samarbejde, at borgere fra forskellige lande gennem venskabsbysamarbejdet mødes og diskuterer og håndterer fælles udfordringer under uformelle omstændigheder.

Men venskabsbysamarbejdet kan stadig bruges til det oprindelige formål om at fremme fred og forståelse mellem folkeslag og lokalsamfund. For landene i Sydøsteuropa (Balkan) er venskabsbysamarbejde en meget vigtig måde for samarbejde mellem folkeslag efter krigene i 1990'erne. Også på Balkan er der behov for venskabsbysamarbejde for herigennem at hente idéer og erfaring til udvikling i denne del af Europa.

Og i globaliseringens tidsalder – med dens udfordringer og muligheder – spiller venskabsbyer også en stadig vigtigere rolle med at samle mennesker og lokalsamfund i en global kontekst. EU har vigtige nabolande mod syd og øst, herunder Ukraine, Rusland, Tyrkiet og andre lande på den anden side af Middelhavet og i Mellemøsten.

Venskabsbysamarbejde kan i høj grad hjælpe med at skabe en stærkere dialog og forståelse mellem befolkningerne i Europa og alle disse lande. Og ikke mindst: Venskabsbysamarbejdet kan være et værdifuldt bidrag til at fremme international udvikling og gennemførelsen af FN's årtusindemål.