Twinning.org
CCRE
header-image

Rövid áttekintés

„A testvérkapcsolati mozgalom két közösség közötti olyan találkozásokat tesz lehetővé, melyek során azok az európai értékeket szem előtt tartva, közösen lépnek fel a jelentkező problémákkal szemben és egyre szorosabb, baráti viszonyt alakítanak ki egymással”.

Ily módon definiálta évekkel ezelőtt, a II. Világháborút követően, Jean Bareth, az Európai Települések és Régiók (CEMR) egyik alapítója, a testvérkapcsolati mozgalom lényegét, s ezáltal meghatározta a testvérkapcsolati mozgalom alapvető értékeit: barátság, együttműködés, kölcsönös odafigyelés az európai emberek között. (Definíciója egyetlen pontosításra szorul: jelenleg a testvérkapcsolatok gyakran több, mint két partner bevonásával járnak).

A testvérkapcsolati mozgalom az európai egység és identitás kifejeződése, amely alulról építkezik. Az európai együttműködés egyik leglátványosabb formája, városok és falvak ezrei hirdetik határaikon, hogy mely partnertelepülésekkel létesítettek testvérkapcsolatot.

A testvérkapcsolatok csodálatosan rugalmas eszközök. Kialakíthatók falvak, városok, megyék, és nagy városok között. Számos témára koncentrálhatnak, számos szereplő bevonásra kerülhet két vagy, akár több közösségből is.

Egy jó testvérkapcsolatból a közösség és a település egyaránt profitálhat. Azáltal, hogy Európa különböző részeiről hoz össze embereket, közös érdeklődési területek esetén lehetőséget biztosít a problémák megvitatására, a vélemények, különböző nézőpontok kicserélésére.

Lehetővé teszi, hogy a fiatalok megismerkedhessenek más országbeli társaikkal, és ezáltal önbizalomra tegyenek szert. Segítséget nyújt számunkra abban, hogy jobban megérthessük mit is jelent Európa napjainkban és mit hoz a jövő.

A testvérkapcsolatok területén számos jó gyakorlat létezik különböző témákban, - művészet és kultúra, ifjúság, állampolgárság, fenntartható fejlődés, helyi közszolgáltatások, helyi gazdaságfejlesztés, szociális befogadás, szolidaritás stb...

A testvérkapcsolat a partnerek közötti hosszú távú elkötelezettséget jelent, nem rövid távú partnerséget. Ennek megfelelően nem befolyásolhatják a politikai vezetésben bekövetkezett változások. A partnerek támogatják egymást vészhelyzetben, pl. jelentős árvíz esetén. Mivel ez egy hosszú távú elkötelezettség fontos, hogy a partnerséget rendszeresen felülvizsgáljuk, biztosítsuk, hogy megfeleljen az aktuális igényeknek, friss és dinamikus maradjon.

Hasonlóképpen elengedhetetlen a testvérkapcsolatok sikeréhez a lakosság és az önkormányzatok kettős elkötelezettsége. Tehát nem létezik testvérkapcsolat a lakosság aktív részvétele nélkül! Ez a kettősség gyakran maga után vonja olyan testvérkapcsolati bizottságok felállítását, amelyek lehetővé teszik a helyi köztisztviselők és a lakosok közös munkáját.