Twinning.org
CCRE
header-image

A sikerhez vezető 10 lépés

A testvérkapcsolatok nem alapulhatnak improvizáción, gondos előkészítésük elengedhetetlen. Az alábbiakban néhány ötlettel szolgálunk a sikeres kapcsolat kialakításához, a megfelelő alapok lerakásához:

1. lépés: A megfelelő partner(ek) megtalálása

Természetesen az első lépés a megfelelő partner(ek) beazonosítása. Minden testvérkapcsolat egyedi, azonban a megfelelő partnernek számos pontban hasonlónak kell lennie településünkhöz. A hasonlóság alapulhat a lakosság számán, földrajzi elhelyezkedésen, gazdasági tevékenységeken, történelmi kapcsolódásokon más közösségekhez, lényeges környezetvédelmi, vagy szociális kérdéseken stb. A javasolt partner településsel személyes találkozó során kell megbizonyosodni arról, hogy mindkét településnek ugyanazok legyenek az elképzelései, elvárásai az új kapcsolatra vonatkozólag.

2. lépés: Lakosság és az egész közösség bevonása

Nem létezik testvérkapcsolat a lakosság aktív részvétele nélkül. A választott képviselők és köztisztviselők fontos hajtóerőként dolgozhatnak a projekteken, de nem szabad, hogy ők legyenek az egyedüli bevont személyek. Az iskolák, sportklubok, szabadidős csoportok, idősek szervezetei, és egyéb helyi közösségi egyesületek bevonása elengedhetetlen. A testvérkapcsolati tevékenységek hozzáférhetőségét minden polgár számára biztosítani kell. A város-, községháza bejáratánál táblák helyezhetők el, a helyi újságban, honlapon megjeleníthetőek a testvérkapcsolatokra vonatkozó hírek. A testvérkapcsolat pontos arculatának kialakítása érdekében tájékoztatni kell a szélesebb körű nyilvánosságot, és a médiát a testvérkapcsolatunk hatásairól, előnyeiről, eredményeiről.

3. lépés: Európai dimenzió beiktatása

A jó testvérkapcsolat úgy erősíti az európai polgárságot, hogy kapcsolatot létesít az európai polgárok között, ösztönzi az európai egységet, és segít az európai identitás kialakításában. Azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy az emberek tapasztalatot szerezzenek egymás napi életéről, fontos mindennapi témákat vitassanak meg, új kultúrákat fedezzenek fel, valamint partnereik nyelvét megismerjék, a testvérkapcsolatok segítségével a polgárok felismerhetik, hogy egyazon értékeket képviselő közösséghez tartoznak.

4. lépés: Közös célok meghatározása

Mit várunk ettől a kapcsolattól? Ez az első kérdés, amelyet fel kell tennünk amikor testvérkapcsolatot létesítünk. A partnerének és az Önnek meg kell határozniuk az egyértelmű célokat és a tevékenységek típusait, ahol lehetséges az egyes projektek értékelési határidejével együtt. Amennyiben ez nem történik meg a testvérkapcsolat sikertelennek bizonyulhat különféle félreértések, félreértelmezések következtében. Időről időre fontos, újraértékelnünk a célkitűzéseket, hogy meggyőződhessünk prioritásaink, céljaink egyezéséről.

5. lépés: A megfelelő támogatási rendszer kialakítása

Idővel a partnerség ereje csökkenhet. Egy kis létszámú, de aktív csapat minden testvér-településen segíthet a kapcsolatok megőrzésében, a partnerség új projekteken keresztül történő fejlesztésében, a megfelelő pénzügyi támogatás megtalálásában. Ez a „testvérkapcsolati motor” egyfajta testvérkapcsolati irányító bizottságként is működhet, vagy egy az önkormányzat által elismert egyesületként, amely a településsel, más egyesületekkel, valamint a partnertelepüléssel is együttműködik.

6. lépés: Együttműködés a fiatalokkal és iskolákkal

Az iskolák számos módon bevonhatóak a testvérkapcsolatokban. A diákcserék gyakran kiemelkedő részét képezik a partnerségeknek és ösztönzik a partnerország nyelvének megtanulását. Természetüknél fogva ezek a tevékenységek a lakosság nagy részét mozgósítják, tanárokat, iskolai személyzetet, diákszervezeteket stb.

Egy másik út a testvérkapcsolatok, és az európai iskolák internetes együttműködését ösztönző európai uniós eTwinning (eTestvérkapcsolatok) program összekapcsolása. A program olyan támogatást, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskolák számára amelyek segítik a hosszú-, vagy rövid távú együttműködést minden területen.

7. lépés: Napjaink főbb témáinak megvitatása

A testvérkapcsolatok keretében megvalósított tevékenységek segítik a lakosságot abban, hogy tudatosabban közelítsék meg az aktuális európai kérdéseket a környezetvédelem, Európa jövője, emberi jogok, béke, szociális befogadás, avagy akár a futball és egyéb sportok területén. Ez különösen igaz a fiatalokra.

8. lépés: Fenntartható kapcsolatot létesítése

A jó testvérkapcsolat nemcsak a képviselőtestület éppen aktuális hangulatát tükrözi, ki kell állnia az idő próbáját, Ahhoz, hogy a különböző települések lakosai között erős barátságok és valós szolidaritáson alapuló kapcsolatok alakulhassanak ki időre van szükség. Éveken át tartó kapcsolat eredményeként várható csak el, hogy az egyes települések pl. katasztrófák esetén számíthassanak egymásra.

9. lépés: Tekintsen a jövőbe és alapozza meg az új tapasztalatcseréket

Egy testvérkapcsolat ideális terep az új együttműködési technikák kipróbálására. A tapasztaltcsere, valamint a konkrét témákon való együttes gondolkodás hozzásegít a megoldások megtalálásához, és fejlesztéseket eredményez.

10. lépés: A költségvetés megtervezése és a megfelelő finanszírozás megtalálása

Végül, de nem utolsósorban meg kell találni a megfelelő finanszírozási forrásokat. Mindegy, hogy milyen gondosan tervezzük és szervezzük meg a partnerségi eseményeket, minden határon átnyúló partnerség valamennyi pénzbe kerül.

Hasznos, ha az önkormányzat még ha nem is túl nagy összegben, de éves költségvetést tud biztosítani a kapcsolat fenntartása céljából. A helyi testvérkapcsolati egyesülések gyakran nagyon aktívak a helyi források felkutatásában, amely tevékenység önmagában is előnyökkel járhat a helyi közösség bevonása miatt.

További információkkal szolgálunk a testvérkapcsolatok finanszírozására vonatkozólag a finanszírozási támogatások részben, különös tekintettel az Európai Unió támogatásával kapcsolatban.