Twinning.org
CCRE
header-image

Jumelage eed - Oorkonde

Hoewel het niet wettelijk bindend is, is het ondertekenen van een formele jumelage "eed" of overeenkomst toch handig voor het opzetten van een vertrouwelijke relatie op lange termijn. De vorm en inhoud zijn niet vastgelegd en kunnen zeker aangepast worden aan de specifieke aard van het partnerschap dat wordt opgezet, in overeenstemming met de wensen van alle partners.

Of men het nu een jumelage eed, een oorkonde of een twinning overeenkomst noemt, het moet worden voorgelegd aan het plaatselijke bestuur voor overleg en goedkeuring. De jumelage eed wordt vervolgens ondertekend in een officiële openbare vergadering, en wordt bij deze gelegenheid meestal voorgelezen. De ondertekenende gemeenten nemen een gezamenlijk engagement, maar dit houdt geen wettelijke verplichtingen in, en er zijn geen wettelijk gevolgen in het geval er problemen ontstaan in de toekomst. Meer nog, hoewel dit zelden voorkomt, kan de lokale overheid op elk moment een einde maken aan het partnerschap door, na beslissing van het gemeentebestuur, de twinning overeenkomst te annuleren.

Hier is een model van een oorkonde die door heel wat landen wordt gebruikt:

Wij, …………………………………………………………………………………………………… (naam) en
…………………………………………………………………………………………………… (naam),

Burgemeesters van ………………………………………………………………(gemeente, land) en van
……………………………………………………………………………………………… (gemeente, land)

verkozen door de bevolking en vanuit de overtuiging dat zij aan de verwachtingen en de wensen van de inwoners van onze gemeenten beantwoorden,

zijn zich ervan bewust dat de "gemeenten" met hun economische en culturele activiteiten mee aan de basis liggen van de Westerse democratische beschaving,

zijn ervan overtuigd dat gemeenten kunnen bijdragen tot de integratie van Europa en dat zij moeten samenwerken om de Europese geest uit te dragen en te verspreiden,

geloven dat de vriendschap tussen burgers leidt tot een wederzijdse verrijking, door de toegenomen kennis van elkaars eigenheid en van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed

gaan op deze dag
in naam van de bevolking
een plechtige verbintenis aan om
te werken aan duurzame contacten tussen beide gemeentebesturen,
ervaringen en informatie uit te wisselen over het lokaal bestuur in functie van het welzijn van de burgers,
De contacten tussen de inwoners van beide gemeenten op alle gebied te bevorderen,
In het bijzonder contacten tussen ………………………………… (doelgroep vermelden) te stimuleren,
Samen te werken op de volgende beleidsterreinen: ………………………………………………………,
De nodige middelen in te zetten om een hechte relatie uit te bouwen,

En op die manier bij te dragen tot een beter begrip tussen de Europese volkeren, de realisatie van de Europese éénwording en een samenleving van vrijheid en vrede.

Datum ondertekening ………………………………………………… handtekening …………………………………………………