Twinning.org
CCRE
header-image

Arrangementer for venskabsbyer

Hvert fjerde eller femte år afholder CEMR i samarbejde med en værtsby en stor venskabsbykonference, som samler deltagere inden for venskabsbysamarbejdet (dvs. borgmestre, folkevalgte politikere, lokale foreninger og organisationer) fra hele Europa. Disse arrangementer – som normalt samler flere hundrede deltagere – er et sted, hvor man kan mødes og lære af hinanden. Arrangementerne gør det også muligt for repræsentanter fra EU at deltage, informere og lytte. Den store konference på Rhodos i 2007 var et eksempel på et samarbejde, hvor CEMR og Europa-Kommissionen i fællesskab søsatte den nye EU-støtteordning Europa for Borgerne, hvilket skete med et videolink til en officiel lancering af programmet, der samtidig fandt sted i Bruxelles.

De seneste venskabsbykonferencer har været holdt i

  • 1998 Ferrara, Italien
  • 2002 Antwerpen, Belgien
  • 2007 Rhodos, Grækenland [link til sluterklæring]

"De Gyldne Stjerner" er en prisuddeling, der afholdes årligt af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for uddannelse og kultur. Prisuddelingen retter sig mod venskabsbysamarbejde, hvis aktiviteter eller projekter har været af særlig høj kvalitet, og som har bidraget til styrkelsen af borgernes inddragelse i det europæiske samarbejde og indeholdt en "best practice" for udvikling af venskabsbysamarbejdet. Juryen består af repræsentanter fra EU-institutionerne og fra organisationer, der som CEMR er involveret i EU-støtteordningen Europa for Borgerne.