Twinning.org
CCRE
header-image

Historie

Venskabsbysamarbejdet startede umiddelbart efter 1945; for mange lokalpolitikere og borgere var motivet, at Europa aldrig igen skulle splittes af krig. Mange venskabsbyforbindelser i Europa blev etableret mellem lande, som tidligere havde været i krig med hinanden. Fremme af venskabsbysamarbejdet var en af de vigtigste prioriteter for CEMR ved organisationens grundlæggelse i 1951, og i 1950'erne skete der en stor stigning i antallet af venskabsbyer.

Venskabsbysamarbejde er ikke begrænset til EU-landene – lande som Schweiz og Norge har også altid været aktivt involveret. Men i mange sammenhænge forbindes venskabsbysamarbejdet med udvidelserne af EU, der oprindeligt havde blot seks medlemslande.

I Sydeuropa indebar indførelsen af demokrati i Grækenland, Portugal og Spanien i 1970'erne og landenes optagelse i EU i 1980'erne, at der blev etableret venskabsbyforbindelser mellem kommuner i disse lande og andre EU-lande.

Og ligeledes betød ændringerne i Central- og Østeuropa efter kommunismens fald i 1989 etablering af venskabsbyforbindelser til lande i denne del af Europa. Disse forbindelser var også en dimension i de central- og østeuropæiske landes forberedelse til optagelse i EU i 2004 – den største EU-udvidelse nogensinde, der indebar, at vi kunne lægge Europas deling bag os.

Derudover har der siden 1989 – på baggrund af et forslag fra Europa-Parlamentet – eksisteret en vigtig EU-støtteordning for venskabsbysamarbejdet, med særlig henblik på at støtte projekter, der relaterer sig til EU-forhold.

Det er oplagt at konkludere, at venskabsbysamarbejdet gennem mere end 50 år har ydet et afgørende bidrag til udviklingen af samarbejdet i Europa og optagelsen af nye lande som medlemmer af EU.