Twinning.org
CCRE
header-image

Sõpruskoostööga seotud üritused

Iga nelja või viie aasta tagant organiseerib Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu ja üks partnerlinnadest üheskoos sõpruskoostööle pühendatud kongressi või konverentsi, mis koondab sõpruskoostöö aktiviste (omavalitsusjuhte, valitud esindajaid, kogukondade liidreid ja organisaatorid) kõikidest Euroopa piirkondadest. Niisugused üritused, mis toovad tavaliselt kokku sadu osalejaid, on üksteisega kokkusaamise ning üksteiselt õppimise kohaks. Need üritused annavad ka Euroopa Liidu institutsioonide esindajatele võimaluse kaasa lüüa, teavet vahetada ning infot hankida. Näiteks võimaldas 2007. aastal Rhodosel toimunud mastaapne konverents Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogul ja Euroopa Komisjonil kokku saada ning ühiselt ”Kodanike Euroopa” rahastamisprogramm välja kuulutada, kusjuures üritusest tehti ka videoülekanne Brüsselisse.

Viimasel ajal toimunud kongressid:

  • 1998 Ferrara, Itaalia
  • 2002 Antwerpen, Belgia
  • 2007 Rhodos, Kreeka

Igal aastal korraldab Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat ”Kuldtähe” (Golden Star) auhinna üleandmise tseremoonia. Auhind antakse partnerlustele, kelle poolt elluviidud tegevus või projektid on andnud kõige paremaid tulemusi ning mis on kõige rohkem kaasa aidanud Euroopa kodakondsuse tugevdamisele ning mida võib käsitleda parima praktika näidetena. Auhinna žürii koosneb Euroopa Liidu institutsioonide ja Kodanike Euroopa programmis kaasalöövate organisatsioonide, nagu Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu, esindajatest.