Twinning.org
CCRE
header-image

Pašvaldību sadraudzības pasākumi

Ik pēc četriem vai pieciem gadiem CEMR sadarbībā ar kādu no pašvaldībām rīko nozīmīgu pašvaldību sadraudzības kongresu vai konferenci, pulcinot pašvaldību sadraudzības aktīvistus (pašvaldību priekšsēdētājus, politiķus, vietējās sabiedrības aktīvistus) no visa kontinenta. Šie pasākumi, kas parasti sapulcina vairākus simtus dalībnieku, ir vieta, kur tikties un uzzināt vairāk vienam par otru. Tie arī sniedz iespēju ES institūciju pārstāvjiem darboties līdzi, informēt un klausīties. Piemēram, nozīmīga konference, kas 2007.gadā norisinājās Rodā, apvienoja CEMR un ES Komisiju, lai uzsāktu jauno finansējuma programmu „Eiropa pilsoņiem” (”Europe for Citizens”), tiešraidē tika nodrošināts arī tiešsaistes video, pārraidot programmas uzsākšanas pasākumu Briselē.

Pēdējie kongresi notikuši:

  • 1998.g., Ferrara, Itālija
  • 2002.g., Antverpene, Beļģija
  • 2007.g., Roda, Grieķija

"Zelta zvaigžņu" balvu pasniegšanas ceremoniju katru gadu organizē Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts. Balva tiek piešķirta tām sadraudzības pašvaldībām, kuras īstenojušas kvalitatīvas aktivitātes vai projektus, vislabāk sekmējušas Eiropas pilsonības stiprināšanu un sniegušas labās prakses piemērus. Žūriju viedo ES institūciju un organizāciju, kuras iesaistītas programmā "Eiropa pilsoņiem", pārstāvji, piemēram, CEMR.