Twinning.org
CCRE
header-image

Vänortsevenemang

Vart fjärde eller femte år organiserar CEMR och en vänort en stor kongress eller konferens om vänortssamarbete, och samlar människor som är aktiva i vänortsrörelsen (borgmästare, valda representanter, ledande personer i samhället och organisatörer) från hela kontinenten. De här evenemangen – som oftast har flera hundra deltagare – är en plats för att mötas och lära av varandra. Här är det också möjligt för representanter för EU:s institutioner att lämna sina bidrag, informera och delta. På den stora konferensen på Rhodos 2007, till exempel, lanserade CEMR och EU-kommissionen tillsammans det nya finansieringsprogrammet "Ett Europa för medborgarna", med en live videolänk till lanseringstillställningen i Bryssel.

De senaste kongresserna har hållits i

  • 1998 Ferrara, Italien
  • 2002 Antwerpen, Belgien
  • 2007 Rhodos, Grekland [länk till Deklarationen]

Ceremonin där utmärkelsen "Golden Stars" delas ut arrangeras årligen av EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Den delas ut till vänortsamarbeten vars aktiviteter eller projekt har varit av särskilt hög kvalité och som har lämnat de främsta bidragen för att stärka det europeiska medborgarskapet och som är goda exempel. Juryn består av folk från EU-institutionerna och från organisationer som är engagerade i programmet Europa för medborgarna, som till exempel CEMR.