Twinning.org
CCRE
header-image

Збратимувачки настани

Секои 4 или 5 години, ЦЕМР и град партнер ко-организираат главен збратимувачки Конгрес или конференција, која ги мобилизира активистите на збратимувачкото движење (градоначалници, избрани претставници, лидери од заедницата и организатори) од континентот. Овие настани- кои често зближуваат неколку стотина учесници – се места за запознавање и учење еден од друг. Тие им овозможуваат и на претставниците од ЕУ институциите да придонесат, информираат и слушаат. Главната Конференција на Родос во 2007, на пр. ги обележи ЦЕМР и Комисијата на ЕУ заеднички ја промовираат новата програма за финансирање ,, Европа за граѓани“, преку видео слика во живо за настанот што се одржа во Брисел.

Неодамнешните Конгреси се одржуваа во:

  • 1998 Ферара, Италија
  • 2002 Антверп, Белгија
  • 2007 Родос, Грција (линк за Декларација)

Церемонијата за наградата “Златните ѕвезди“ е организирана годишно од страна на Европската Комисија, Генерален директоријат за образование и култура. Наградата се доделува на збратименото партнерство чии активности или проекти чии активности или проекти имаат одличен кфалитет, и кои имаат најдобар придонес за зацврстувањето на европското граѓанство и претставуваат примери за најдобра практика. Поротата е формирана од институциите на ЕУ, и од организации, како што се ЦЕМР, вклучени во програмата “Европа за Граѓани“.