Twinning.org
CCRE
header-image

Desmit priekšnoteikumi panākumiem

Pašvaldību sadraudzība nav kaut kas, ar ko vajadzētu improvizēt, tā rūpīgi jāsagatavo. Ietveram dažas norādes veiksmīgai pašvaldību sadraudzībai:

1. Atrodiet pareizo sadarbības pašvaldību-/as

Pirmais solis noteikti ir atrast perfektu partneri/-us! Katrs pašvaldību sadraudzības gadījums ir unikāls, taču vairumā gadījumu pareizajam sadarbības partnerim jābūt līdzīgam jūsu pašvaldībai pēc vairākiem kritērijiem. Tie varētu būt: iedzīvotāju skaits, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, ekonomiskās aktivitātes, vēsturiskās saites ar citām pašvaldībām, galvenie sociālie un vides jautājumi utt. Jums jāvelta laiks, lai ar iespējamās sadraudzības pašvaldības pārstāvjiem pārliecinātos, ka katram no jums ir līdzīga izpratne un gaidas par jauno sadarbību.

2. Iesaistiet iedzīvotājus un visu vietējo sabiedrību

Pašvaldību sadraudzība nevar pastāvēt bez iedzīvotāju aktīvas līdzdalības. Ievēlētie pārstāvji un pašvaldības darbinieki bieži var būt projektu virzītājspēks, taču tiem nevajadzētu būt vienīgajiem, kas iesaistīti šajā procesā. Sadraudzības aktivitātēs būtu jāiesaista skolas, sporta klubi, brīvā laika pavadīšanas organizētāji, pensionāru apvienības un citas vietējās pašvaldību asociācijas. Tajā pašā laikā pašvaldību sadarbībai jābūt redzamai katram iedzīvotājam, lai tas justos iesaistīts. Piemēram, var izvietot informāciju pie pašvaldības domes ieejas, un vietējā avīzē un pašvaldības mājas lapā var ievietot jaunākās ziņas saistībā ar pašvaldību sadraudzību. Ir būtiski informēt plašāku sabiedrību par pašvaldību sadraudzības ietekmi un ieguvumiem, jo īpaši jāinformē masu mediji un jāveido rūpīgs pašvaldību sadraudzības tēls.

3. Iekļaujiet Eiropas dimensiju

Eiropas Savienībā veiksmīgai pašvaldību sadraudzībai jāstiprina aktīva Eiropas pilsonība, veidojot saikni starp iedzīvotājiem, sekmējot Eiropas vienotības veicināšanu un palīdzot veidot Eiropas identitāti. Ļaujot cilvēkiem pieredzēt citu ikdienas dzīvi, debatējot un diskutējot par nozīmīgiem ikdienas jautājumiem, atklājot jaunu kultūru un partnerpašvaldību iedzīvotāju valodu, pašvaldību sadraudzība palīdz iedzīvotājiem saprast, ka viņi pieder vienai kopienai.

4. Definējiet kopīgus mērķus

Ko mēs vēlamies no pašvaldību sadraudzības? Tam jābūt pirmajam jautājumam, veidojot pašvaldību sadraudzību. Jums un jūsu partnerim kopīgi jādefinē skaidri mērķi un aktivitāšu veidi, un, ja iespējams, jau sākotnēji jāvienojas par laika periodu, kurā varētu izvērtēt kopīga sadarbības projekta iespējas. Ja tas nav izdarīts, pašvaldību sadraudzība var neizveidoties dažādu pārpratumu un atšķirīgas izpratnes dēļ. Ir lietderīgi laiku pa laikam pārskatīt mērķus un aktivitātes, lai pārliecinātos, ka pašvaldību sadraudzībā jūs saista vienas un tās pašas prioritātes.

5. Izveidojiet atbalsta struktūru

Laika gaitā pašvaldību sadraudzības aktivitāte var samazināties. Neliela, taču aktīva komanda katrā no sadraudzības pašvaldībām var palīdzēt saglabāt saiknes, attīstīt partnerību caur jauniem projektiem, meklēt finansējuma iespējas... Šis sadraudzības "motors" var būt kā pašvaldību sadraudzības vadības komiteja vai asociācija, kuru pilnvarojusi pašvaldība un kura sadarbojas ar konkrēto pašvaldību un citām tās asociācijām, kā arī ar sadraudzības pilsētu.

6. Strādājiet ar skolām un jauniešiem

Pastāv daudz dažādu veidu, kā iesaistīt jūsu skolas pašvaldību sadraudzībā. Skolēnu un studentu apmaiņa bieži ir viena no aktīvākajām partnerības izpausmēm un var palīdzēt, lai veicinātu ieinteresētību mācīties valodu, kurā runā sadraudzības pašvaldībā. Domājams, ka šādu aktivitāšu īstenošana iesaistīs iedzīvotāju lielāko daļu, tā kā tajos iesaistīsies arī skolēnu un studentu vecāki, pasniedzēji, mācību iestāžu personāls, studentu asociācija utt.

Cita iespēja ir saistīt pašvaldību sadraudzību un eTwinning, Eiropas Savienības eLearning programmu, kas veicina skolu sadarbību Eiropā caur internetu. Tas nodrošina atbalstu, līdzekļus un pakalpojumus, lai skolām vienkāršotu īstermiņa vai ilgtermiņa partnerību izveidošanu jebkurā jomā, kas tās varētu interesēt.

7. Risiniet aktuālos jautājumus

Aktivitātes, kuras attīstītas caur pašvaldību sadraudzību, var palīdzēt iedzīvotājiem saprast aktuālos jautājumus Eiropā; tas jo īpaši attiecas uz jauniešiem. Šie jautājumi var būt par vidi, Eiropas nākotni, cilvēktiesībām, mieru, sociālo iekļaušanu... vai pat futbolu un citiem sporta veidiem!

8. Plānojiet pastāvīgas attiecības

Labām pašvaldību sadraudzības attiecībām jābūt spējīgām izturēt laika pārbaudi un ne tikai atspoguļot dominējošo dienas gaisotni pilsētas domē. Stiprai draudzībai un patiesām solidaritātes saitēm starp dažādu pašvaldību iedzīvotājiem vajadzīgs laiks, lai attīstītos. Tikai sadraudzībai pastāvot vairākus gadus, viena pašvaldība var rēķināties ar otru, piemēram, nelaimes gadījumā.

9. Raugieties nākotnē un veidojiet pamatu jaunai apmaiņai

Pašvaldību sadraudzība var radīt ideālu vidi, kurā attīstīties jauniem sadarbības veidiem. Pieredzes apmaiņa, tāpat kā kopīgs konkrētu jautājumu atspoguļojums var palīdzēt atrast risinājumus vai ierosināt uzlabojumus.

10. Izstrādājiet budžetu un pārbaudiet finanses

Pēdējais, bet nebūt ne nebūtiskākais punkts, pārbaudiet finanses! Jebkurai starptautiskai partnerībai ir izmaksas, lai cik rūpīgi tiktu plānoti un organizēti partnerības pasākumi.

Tas ir noderīgi, ja pašvaldības var sniegt šiem pasākumiem ikgadēju budžetu, pat ja tā nav ļoti liela summa, lai nodrošinātu pasākumu norisi. Vietējās sadraudzības asociācijas bieži ir ļoti aktīvas līdzekļu vākšanā vietējā līmenī - šādas aktivitātes var sniegt labumu arī vietējai kopienai.

Jūs varat atrast vairāk informācijas, kā finansēt jūsu pašvaldību sadraudzību, finansiālā atbalsta sadaļā, jo īpaši par finansējumu no Eiropas Savienības.