Twinning.org
CCRE
header-image

Unia Europejska

Unia Europejska uważa współpracę partnerską za środek do zrozumienia jej podstawowych celów, do pogłębiania tożsamości europejskiej oraz przybliżania Europy obywatelom.

W roku 1989, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego powstał specjalny fundusz wspierający współpracę partnerską.

W latach 2007-2013 wsparcie udzielane jest w ramach programu “Europa dla Obywateli”, który wspiera szereg działań i instytucji w ramach “aktywnego obywatelstwa europejskiego”. Współpraca partnerska stanowi ważny element programu, co ma odzwierciedlenie w budżecie przeznaczonym na to działanie – od 11 do 14 mln Euro rocznie.

Komisja Europejska, która nadzoruje program, organizuje dla koordynatorów współpracy partnerskiej funkcjonujących w ramach CEMR spotkania konsultacyjne, podczas których omawiane jest wdrażanie programu, problemy przy składaniu i rozliczaniu wniosków oraz propozycje przyszłych zmian.

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania współpracy w ramach programu "Europa dla Obywateli" znajdują się w Przewodniku oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Program jest otwarty dla 27 krajów Unii Europejskiej. Pozostałe kraje mogą w nim uczestniczyć pod pewnymi warunkami (aktualna lista uprawnionych krajów w przewodniku).

Wdrażaniem programu, m.in. selekcją projektów i płatnościami, zajmuje się wyspecjalizowana Agencja. Na jej stronie internetowej znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz dział "Najczęściej zadawane pytania"(FAQ).

Każdego roku Komisja Europejska nagradza najlepsze projekty współpracy partnerskiej i społeczeństwa obywatelskiego Złotymi Gwiazdami.