Twinning.org
CCRE
header-image

Euroopan unioni

Euroopan unioni pitää ystävyyskuntatoimintaa tärkeänä keinona, jolla voidaan auttaa ihmisiä ymmärtämään unionin tavoitteita, vahvistaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä ja tuoda EU:ta lähemmäksi kansalaisia.

Vuonna 1989 Euroopan parlamentin aloitteesta käynnistettiin ensimmäinen eurooppalainen ystävyyskuntaohjelma, ja sitä seuranneet ohjelmat ovat tarjonneet tärkeän rahoituslähteen ystävyyskuntatoimintaan.

Vuosina 2007–2013 tätä tukea tarjotaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kautta, joka pyrkii tukemaan monenlaista toimintaa ja järjestöjä, joiden tavoitteena on "Euroopan aktiivinen kansalaisuus". Ohjelmaan kuuluvasta toiminnasta ystävyyskuntatoiminta on budjetin osalta tärkein tuettava kohde: 11–14 miljoonaa euroa vuodessa.

Ohjelmaa valvova Euroopan komissio järjestää neuvotteluita CEMRin ystävyyskuntaverkoston kanssa keskustellakseen rahoitusprosessin sujumisesta ja vastaanottaakseen palautetta toimintaa koskevista ehdotuksista.

Ohjelman opas ja komission verkkosivut tarjoavat kaiken tarvittavan käytännön tiedon siitä, miten taloudellista tukea voi saada. Ohjelma on avoin kaikille EU:n 27 jäsenvaltiolle, mutta myös tietyin ehdoin Euroopan vapaakauppaliiton, EFTA:n, jäsenille (mm. Islanti ja Norja), EU:n ehdokasmaille ja Länsi-Balkanin maille.

EU:n ystävyyskunta- ja kansalaisuusohjelmien käytännön toteuttamisesta vastaa erityinen toimeenpanovirasto. Se mm. valitsee ehdotuspyynnöt ja huolehtii avustusten maksamisesta. Viraston verkkosivustolle on kerätty usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Euroopan komissio jakaa myös vuosittain kultaiset tähdet -palkinnon laadukkaille ystävyyskuntakumppanuuksille ja muille kansalaisuuteen kannustaville kansainvälisille aloitteille.