Twinning.org
CCRE
header-image

Evropska Unija

Evropska Unija prepoznaje izuzetan značaj bratimljenja kao načina za unapređenje razumevanja ciljeva EU, za jačanje osećanja pripadnosti Evropi, ali i za približavanje EU njenim građanima.

1989. godine, na inicijativu Evropskog parlamenta, po prvi put je pokrenut evropski Program bratimljenja ("European for Citizens" programme), koji je obezbedio značajan izvor finansijskih sredstava za aktivnosti bratimljenja.

U periodu 2007-2013. godine ova podrška ostvaruje se kroz program Evropa za građane koji ima za cilj da podrži niz aktivnosti i organizacija usmerenih na razvoj ’aktivnog pripadanja Evropi’. Među aktivnostima koje ovaj program finansira, bratimljenje je – u finansijskom smislu - osnovna mera koju podržava program sa 11-14 miliona € godišnje.

Evropska komisija koja nadgleda sprovođenje programa, organizuje konsultativne sastanke sa mrežom za bratimljenje CEMR, kako bi se razgovaralo o toku sprovođenja programa, ali i kako bi se dobili predlozi za buduće aktivnosti.

Vodič o programu i internet sajt Evropske komisije pružaju sve praktične informacije o finansijskoj podršci. Program je dostupan državama članicama EU, ali i, uz posebne uslove, članicama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (uključujući Island i Norvešku), ’državama kandidatima’ za EU i državama zapadnog Balkana.

Praktično sprovođenje EU programa za bratimljenje i razvoj duha pripadnosti EU – tj. izbor uspešnih predloga, uplata donacija itd. sprovodi posebna Izvršna agencija. Internet prezentacija Agencije uključuje koristan odeljak Najčešće postavljana pitanja i odgovore Agencije.

Svake godine, Evropska komisija, takođe, organizuje godišnju dodelu Zlatnih zvazda za uspešno sprovedeno bratimljenje i druge međunarodne inicijative usmerene na razvoj duha zajedništva u EU.