Twinning.org
CCRE
header-image

EU

Den Europæiske Union anerkender, at venskabsbysamarbejde er et meget vigtigt redskab til at sætte mennesker i stand til at forstå målet med det europæiske samarbejde, at udvikle stærke bånd mellem befolkninger i Europa og dermed gøre det europæiske samarbejde mere nærværende.

I 1989 – på baggrund af et forslag fra Europa-Parlamentet – blev et europæisk støtteprogram for venskabsbysamarbejde lanceret for første gang, og efterfølgende støtteprogrammer for venskabsbysamarbejde har udgjort en vigtig kilde til finansiering af venskabsbysamarbejdet.

I perioden 2007-2013 gives denne støtte under programmet Europa for Borgerne, som har til formål at støtte en bred vifte af aktiviteter og organisationer med henblik på at inddrage borgerne i det europæiske samarbejde. Blandt aktiviteterne er venskabsbysamarbejde, som beløbsmæssigt er den største aktivitet, programmet dækker, med et budget på 11 til 14 millioner € pr. år.

Europa-Kommissionen, som står for programmet, afholder rådgivende møder med CEMR's venskabsbynetværk for at diskutere, hvordan tildelingen af støtte til venskabsbysamarbejdet skrider frem, og for at modtage tilbagemeldinger fra netværket i forhold til Kommissionens kriterier for ansøgninger til programmet.

Programvejledningen og Kommissionens hjemmeside tilbyder praktisk information om, hvordan man kan søge om økonomisk støtte. Programmet er åbent for alle EU's 27 medlemslande såvel som, på visse vilkår, EFTA-landene (herunder Island og Norge), EU's ansøgerlande og lande på det vestlige Balkan.

Den praktiske administration af EU's venskabsby- og medborgerskabsprogram – dvs. udvælgelsen af de bedste ansøgninger, udbetaling af støtte osv. – varetages af et særligt forvaltningsorgan (Executive Agency). Dets hjemmeside omfatter en nyttig samling af ofte stillede spørgsmål (FAQ) og svarene herpå.

Hvert år afholder Europa-Kommissionen den årlige prisuddeling "De Gyldne Stjerner" for venskabsbyaktiviteter af høj kvalitet samt andre tværnationale initiativer for at inddrage borgerne i EU-samarbejdet.