Twinning.org
CCRE
header-image

Deset ključnih elemenata uspeha

Bratimljenje nije nešto što je moguće improvizovati: ono mora biti pažljivo pripremljeno. Kako bismo Vam pomogli da predupredite moguće propuste, upućujemo Vas na nekoliko saveta koji će doprineti uspehu uspostavljenog bratimljenja:

1. Element: Pronalažnje adekvatnog/ih partnera

Pronalaženje savršenog partnera je očigledno prvi korak! Svako bratimljenje je svojstveno. Ipak, u većini slučajeva adekvatan partner za bratimljenje treba da je sličan Vašem gradu u više aspekata. To mogu biti broj stanovnika, geografski položaj, privredne delatnosti, istorijska povezanost sa drugim zajednicama, najizraženiji problemi u društvu ili sl. Treba da provedete određeno vreme sa predstavnicima mogućeg bratskog grada kako biste se uverili da i jedna i druga strana imaju isto viđenje i težnju ka uspostavljanju nove vrste odnosa.

2. Element: Uključivanje građana i čitave zajednice

Nema bratimljenja bez aktivnosg učešća građana. Izabrani predstavnici i službenici često mogu biti pokretači procesa, ali ne i jedini učesnici. Škole, sportski klubovi, grupe za organizovanje slobodnog vremena, udruženja građana treba, takođe, da budu uključena. Istovremeno, za uspostavljeno bratimljenje treba da zna svaki građanin kako bi se osećao uključeno. Na primer, oznake o uspostavljenom bratimljenju mogu da stoje na ulazu u zgradu Skupštine opštine/grada, a u lokalnom oglašivaču ili na internet sajtu mogu biti objavljivane novosti u vezi sa bratimljenjem. Važno je uputiti širu javnost u značaj i korist bratimljenja, a posebno uputiti medije kako bi se stvorila verodostojna slika o uspostavljenom bratimljenju.

3. Element : Unošenje evropskog elementa

U Evropskoj uniji dobro uspostavljeno bratimljenje bi trebalo da ojača osećanje pripadnosti Evropi, stvarajući vezu između građana promovišući evropsko jedinstvo i pomažući izgradnji evropskog identiteta. Pružajući priliku ljudima da se upoznaju sa svakodnevnim životom drugih, da razgovaraju i razmene mišljenja o važnim pitanjima današnjice, kao i da upoznaju kulture i jezike svojih gradova pobratima, bratimljenje pomaže građanima da spoznaju da pripadaju jednoj široj zajednici u kojoj važe iste vrednosti.

4. Element : Definisanje zajedničkih ciljeva

Šta želimo od ovog bratimljenja? Ovo bi trebalo da je prvo pitanje prilikom uspostavljanja kontakta između dva grada. Vi i Vaš partner treba zajenički da definišete jasne ciljeve i tipove aktivnosti i, kada je to moguće, na samom početku utvrditi datume kada će se vršiti evaluacija bratimljenja. Ukoliko ovo nije urađeno, bratimljenje može lako da doživi neuspeh usled nerazumevanja ili pogrešne procene. Korisno je da se izvrši ponovna procena ciljeva i aktivnosti s vremena na vreme, kako bi se utvrdilo da su partneri i dalje posvećeni istim prioritetima bratimljenja.

5. Element : Obrazovati strukturu za podršku bratimljenja

Tokom vremena, energija koja je pokrenula saradnju partnera može da oslabi. Mali, ali aktivan tim, u svakom od gradova partnera, može doprineti da se veze održe, da se partnerstvo unapredi kroz projektnu saradnju, potragu za sredstvima finansiranja i sl. Ovaj ’motor’ bratimljenja može biti i nadzorni odbor koji prati bratimljenje ili udruženje formirano od strane opštine koje posluje u saradnji sa gradom i drugim asocijacijama, kao i sa partnerskim gradom.

6. Element : Rad sa školama i mladima

Posotoji jako puno načina da se u bratimljenje uključi i školska omladina. Đačke i studentske razmene su često najizraženiji oblik partnerstva i mogu doprineti motivaciji omladine da uči jezik partnerske države. Ove aktivnosti usmerene su na uključivanje većeg dela populacije, jer one, po prirodi stvari, uključuju i roditelje, učitelje i nastavnike, studentska/đačka udruženja i sl.

Drugi način je umrežavanje bratimljenja i eBratimljenje, program EU za elektronsko učenje koji promoviše saradnju škola u Evropi putem Interneta. Ono pruža podršku, načine i usluge kako bi se školi omogućilo da uspostave kratkoročno ili dugoročno partnerstvo u različitim oblastima.

7. Element : Bavljenje osnovnim pitanjima današnjice

Aktivnosti sprovedene kroz bratimljenje doprinose da se građani upoznaju sa aktuelnim EU pitanjima i problemima, što je posebno važno za mlade. Ovi problemi mogu da se odnose na životnu sredinu, budućnost Evrope, ljudska prava, mir, socijalnu politiku... čak i fudbal i druge sportove!

8. Element : Planiranje održivog odnosa

Dobro uspostavljeno bratimljene treba da se odupre testu vremena i da ni na koji način ne odražava političke promene u jedinici lokalne samouprave. Snažno prijateljstvo i istinska solidarnost između različitih gradova zahtevaju određeno vreme kako bi se razvili. Jedino istrajnost može dovesti do toga da jedan grad može da računa na podršku drugog ( u situacijama elementarnih nepogoda, npr.).

9. Element : Dalekovidost i stvaranje osnove za nove vidove razmene

Bratimljenje može da stvori idealnu atmosferu za razvoj novih tehnika saradnje. Razmena iskustva, kao i zajedničko rešavanje određenih pitanja može dovesti do pronalaženja rešenja ili unapređenja određene situacije.

10. Element : Planiranje budžeta i praćenje finansija

I na kraju, ali ništa manje važno, vodite računa o finansijama! Bilo koje internacionalno partnerstvo zahteva određeni novac, ma koliko da se pažljivo planiraju i organizuju aktivnosti u okviru bratimljenja.

Korisno je da lokalne vlasti, ukoliko su u mogucnosti, jedan deo godišnjeg budžeta izdvoje u ove svrhe, čak i ako nije reč o značajnoj sumi. Lokalne asocijacije koje pomažu bratimljenje često su veoma aktivne pri pronalaženju sredstava .

Više informacija o tome kako da finansirate bratimljenje možete pronaći u odeljku finansijska podrška, posebno kada je reč o finansijskoj podršci koja dolazi iz Evropske unije.