Twinning.org
CCRE
header-image

Uvod

"Bratimljenje predstavlja približavanje dve zajednica koje, na ovaj način, žele da preduzmu aktivnosti usmerene ka evropskoj perspektivi, suočavajući se sa svojim problemima i razvijajući međusobno sve neposredije i neposrednije prijateljske veze."

Ovako je, pre mnogo godina, bratimljenje definisao Džin Baret, jedan od osnivača Saveta evropskih opština i regija (CEMR) posle II svetskog rata. Na ovaj način, on je utvrdio primarne vrednosti koje bratimljenje nosi : prijateljstvo, saradnja i uzajamno poznavanje naroda Evrope. (Ovo je element koji zahteva usklađivanje sa novim tendencijama - u današnjem trenutku bratimljenje često podrazumeva više od dva partnera).

Bratimljenje je masovni izraz evropskog jedinstva i identiteta. To je, verovatno, najzastupljeniji način saradnje u okviru Evrope, koji obuhvata hiljade gradova i sela koji ponosno ističu, čim zakoračite na njihovu teritoriju, sa kojim partnerskim zajednicama su zbratimljeni.

Bratimljenje je, takođe, zadivljujuće fleksibilan instrument. Ono se može uspostaviti između sela, gradova, okruga, udaljenih gradova ... Može se odnositi na čitav niz pitanja i tema i može uključiti niz aktera iz dve ili više zbratimljenih zajednica.

Dobro uspostavljeno bratimljenje može biti korisno za opštinu, ali i širu zajednica. Okupljanjem građana iz čitave Evrope dobija se mogućnost zajedničkog suočavanja sa poteškoćama, razmene mišljenja, ali i razumevanja različitih stanovišta o ma kom pitanju od zajedničkog interesa ili značaja.

Bratimljenje pruža priliku mladima različitih država da stupe u kontakt i da, na taj način, unaprede samopouzdanje i postanu sigurniji. Ono, takođe, dopstrinosi da svako bolje razume šta je Evropa i šta znači savremeni svet, kao i pravac kretanja ka budućnosti.

Postoje mnogobrojni primeri dobre prakse u oblasti bratimljenja koji se odnose na značajan broj pitanja i tema – umetnost i kultura, mladi, građani, održivi razvoj, lokalne javne usluge, lokalni ekonomski razvoj , socijalno uključivanje, solidarnost...

Bratimljenje podrazumeva dugoročno obavezivanje partnera, a ne kratkotrajnu projektnu saradnju, Ono bi trebalo da nadživi promene političke strukture i kratkoročne poteškoće nastale kod jednog ili drugog partnera, pri čemu se oni uzajamno pomažu u cilju prevazilaženja velikih prepreka. Kako bi se osiguralo obavezivanje na duži period, ključno je obezbediti da se partnerstvo redovno prati kako bi ono ispunilo potrebe aktuelnog trenutka ostajući uvek sveže i dinamično.

Jednako važno jeste i da i dvostruko obvezivanje na kome bratimljenje počiva bude uspešno, kako obavezivanje lokalnih vlasti, tako i obavezivanje samih građana. Jednostavno rečeno, nema bratimljenja bez aktivnog uključivanja građana! Ova dvojaka priroda često zahteva uspostavljanje Odbora za bratimljenje koji okuplja lokalne zvaničnike i građane.