Twinning.org
CCRE
header-image

Tio nycklar till framgång

Ett vänortssamarbete kan inte improviseras fram, det måste förberedas noga. För att hjälpa er att få med allt viktigt kommer här några tips så att ni får ett lyckat vänortssamarbete:

Första nyckeln: Hitta rätt partner(-s)

Att hitta den perfekta partnern (eller flera) är förstås första steget! Varje vänortssamarbete är unikt, men i de flesta fall bör den rätta vänorten likna er i flera avseenden. Det kan gälla antal invånare, geografiskt läge, ekonomisk aktivitet, historiska förbindelselänkar med andra samhällen, sociala frågor eller miljöfrågor i stora drag… Ni bör tillbringa tid tillsammans med representanter från er föreslagna vänort för att se till att båda parter har samma uppfattning och förhoppningar för den nya förbindelsen.

Andra nyckeln: Engagera medborgarna och hela samhället

Inget vänortssamarbete är möjligt om inte innevånarna deltar aktivt. Valda representanter och tjänstemän kan ofta vara drivkraften bakom projekt, men de ska inte vara de enda som är engagerade. Skolor, idrottsföreningar, fritidsföreningar, pensionärsföreningar och andra lokala organisationer i samhället bör också delta. På samma gång måste vänortssamarbetet vara synligt så att alla medborgare känner sig involverade. Man kan t ex sätta upp affischer vid entrén till stadshuset och ni kan skriva om vänortsprojektet i ert lokala nyhetsblad och på er nätplats. Det är viktigt att sprida information om effekten av och fördelarna med vänortssamarbetet till den breda allmänheten och särskilt till massmedia för att skapa en riktig bild av ert vänortssamarbete.

Tredje nyckeln: Lägg in en europeisk dimension

En god vänortsrelation i EU bör bidra till att stärka aktivt europeiskt medborgarskap genom att skapa förbindelser mellan medborgarna, främja enighet inom Europa och hjälpa till att skapa en europeisk identitet. Genom att ge människor möjlighet att uppleva andras vardagsliv, att debattera och diskutera viktiga aktuella frågor och att upptäcka nya kulturer och språket i vänorten, hjälper vänortssamarbetet medborgarna känna att de hör till en värdegemenskap.

Fjärde nyckeln: Definiera gemensamma mål

Vad vill vi få ut av det här vänortssamarbetet? Det bör vara den första frågan man ställer när man etablerar en vänortsrelation. Ni och er vänort bör tillsammans definiera tydliga mål och typer av aktiviteter och, där det är möjligt, redan från början komma överens om datum för utvärdering av projektet. Om man inte gör det, kan samarbetet mycket väl misslyckas på grund av missförstånd eller missuppfattningar. Det är bra att då och då bedöma målen och aktiviteterna på nytt för att förvissa sig om att alla har samma prioriteringar för vänortssamarbetet.

Femte nyckeln: Bygg upp en stödstruktur

Med tiden kan energin bakom samarbetet avta. En liten men aktiv grupp i var och en av vänorterna kan bidra till att underhålla förbindelserna, utveckla samarbetet genom nya projekt, söka finansiering… En sådan "motor" kan fungera som en sorts ledningsgrupp för vänortssamarbetet eller ett team som på uppdrag av kommunen arbetar tillsammans med både staden, dess övriga sammanslutningar och vänorten.

Sjätte nyckeln: Arbeta med skolor och ungdomar

Det finns många sätt att engagera skolorna i vänortssamarbetet. Elev- och studentutbyten är ofta några av höjdpunkterna i ett samarbete och kan stimulera intresset för att lära sig vänortens språk. Sådana aktiviteter brukar engagera många invånare eftersom de på ett naturligt sätt gör att även föräldrar, lärare och skolpersonal, studentorganisationer osv blir delaktiga.

Ett annat sätt är att länka ihop vänortssamarbete och eTwinning, EU:s program för eLearning (webbaserad utbildning) som främjar skolsamarbete i Europa genom Internet. Det tillhandahåller stöd, verktyg och tjänster för att göra det lätt för skolor att bilda kort- eller långsiktiga partnerskap inom alla ämnesområden.

Sjunde nyckeln: Ta upp stora aktuella frågor

Aktiviteter kopplade till vänortsamarbete kan hjälpa innevånarna att uppmärksamma aktuella frågor i Europa; det gäller särskilt för ungdomar. Frågorna kan t ex gälla miljön, Europas framtid, mänskliga rättigheter, fred eller social delaktighet… eller till och med fotboll eller andra idrotter!

Åttonde nyckeln: Planera en hållbar relation

En god vänortsrelation måste kunna stå sig genom tiderna och inte bara spegla atmosfären som råder för dagen hos kommunstyrelsen. Stark vänskap och genuina länkar av solidaritet mellan innevånarna i de olika städerna behöver tid för att utvecklas. Bara genom att vara uthålliga genom åren kan en stad lära sig att räkna med den andra, till exempel om någon katastrof skulle inträffa.

Nionde nyckeln: Se framåt och lägg grunden för nya utbyten

En vänortskontakt kan skapa idealiska förutsättningar för att utveckla nya sätt att samarbeta. Både att utbyta erfarenheter och tillsammans reflektera över speciella frågor kan vara sätt att finna lösningar eller uppnå förbättringar.

Tionde nyckeln: Gör en budget och sköt om ekonomin

Sist men inte minst, sköt om ekonomin! Alla partnerskap mellan länder kostar en del pengar, hur omsorgsfullt man än planerat och organiserat gemensamma evenemang.

Det är till stor hjälp om de lokala myndigheterna kan anslå en årlig budget, även om det inte är något särskilt stort belopp, för att hålla igång verksamheten. Och lokala vänortsföreningar är ofta mycket aktiva med att samla in pengar i hemorten – vilket i sig kan vara till nytta i det egna samhället.

Det finns mer information om hur ni kan finansiera ert vänortssamarbete i avsnittet om ekonomiskt stöd, särskilt om finansiering från Europeiska unionen.