Twinning.org
CCRE
header-image

Vatandaş toplantıları için düz oranlı hibeler

Ancak Komisyon ve Ajans, kent eşleştirme vatandaş toplantıları için hibe verilmesine yönelik daha basit bir sistem üzerinde anlaşmıştır. Bu hibeler ev sahibi kentin organizasyon maliyetleri (konaklama, yemek, yerel ulaşım, toplantı odaları, vb.) ve davet edilen delegasyonların seyahat masrafları açısından düz oranlı katkılardır. Bu düz oranlı hibelerin söz konusu maliyetlere ortak finansman olması (yani %100'ünü kapsamaması) amaçlanırken, doğan ve bu nedenle özellikle sorumlu olunması veya gerekçelendirilmesi gerekmeyen herhangi bir özel maliyetle doğrudan bağlantılı değildir.

Hibe hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

  • Organizasyon masrafları için hibe davet edilen belediyelerden gelen katılımcıların sayısı, toplantı gün sayısıyla ve toplantının yapılacağı ülkenin günlük oranıyla çarpılarak bulunur. Farklı ülkeler için günlük oranlar başvuru formuna eklenmiştir.
  • Seyahat masrafları için hibe davet edilen delegasyonların her biri için katılımcı sayısı ile kilometre olarak seyahat edilen gidiş dönüş mesafenin ve her katılımcı için kilometre başına düz oranın çarpılmasıyla hesaplanır.

Diğer ayrıntılar için program rehberine başvurmanız gerekir.

Verilen düz oranlı hibe hiçbir durumda program kılavuzunda belirtilen (ve yıldan yıla değişikliğe tabi olan) azami değeri aşamaz.