Twinning.org
CCRE
header-image

Enhedstakster for møder mellem borgere

Kommissionen og Executive Agency er enedes om et enklere system for at tildele støtte til borgermøder mellem venskabsbyer. Disse tildelinger er bidrag i form af enhedstakster rettet mod de organisatoriske udgifter for værtsbyen (overnatning, måltider, lokaltransport, mødelokaler mv.) samt gæstebyernes rejseudgifter. Selvom disse bidrag i form af enhedstakster er tiltænkt som medfinansiering af udgifterne (dvs. at de ikke dækker 100%), er de ikke direkte bundet op på et budget med specifikke udgifter, som der således heller ikke skal aflægges regnskab for.

Udregningen af støtten sker på følgende måde:

  • Støtten for de organisatoriske udgifter udregnes ved at gange antallet af deltagere fra gæstebyerne med antallet af dage, som arrangementet varer, og gange det igen med enhedstaksten pr. dag for det land, hvor arrangementet finder sted. Enhedstaksten pr. dag for de forskellige lande findes i ansøgningsskemaet.
  • Støtten til rejseudgifterne beregnes for hver inviteret gæsteby ved at gange antallet af deltagere med antallet af rejste kilometer i en returrejse og gange det igen med enhedstaksten for hver rejst kilometer.

Yderligere oplysninger findes i programvejledningen.

Støttetildelingen baseret på enhedstakster må ikke resultere i et beløb, der er større end det maksimum, der er fastsat i programvejledningen (og som kan blive ændret fra år til år).