Twinning.org
CCRE
header-image

Stawki ryczałtowe na spotkania mieszkańców

Wsparcie finansowe udzielanie jest według stawek ryczałtowych na koszty organizacyjne i koszty transportu. Nie są one powiązane z żadnymi konkretnymi kosztami, więc nie trzeba ich rozliczać ani uzasadniać.

Kwotę dotacji oblicza się w następujący sposób:

  • Dotację na koszty organizacyjne oblicza się, mnożąc liczbę uczestników z zaproszonych miast przez liczbę dni spotkania oraz przez stawkę dzienną obowiązującą w kraju, w którym odbywa się spotkanie. Zestawienie stawek dziennych dla różnych krajów załączono do formularza wniosku.
  • Dotację na koszty podróży oblicza się dla każdej zaproszonej delegacji, mnożąc liczbę uczestników przez liczbę przebytych kilometrów (odległość w obie strony) i przez stawkę ryczałtową na km dla każdego uczestnika.

Szczegółowe informacje znajdują się w przewodniku wnioskodawcy.