Twinning.org
CCRE
header-image

Grants iedzīvotāju tikšanos organizēšanai

Komisija un Izpildaģentūra vienojušās par vienkāršāku sistēmu, lai piešķirtu grantu partnerpašvaldību iedzīvotāju tikšanos organizēšanai. Šie granti tiek aprēķināti saskaņā ar Komisijas noteiktajām likmēm un attiecas uz pašvaldības, kura uzņem viesus, organizatoriskajām izmaksām (izmitināšana, ēdināšana, vietējais transports, telpu īre sanāksmēm utt.) un uzaicināto delegāciju ceļa izdevumiem. Lai gan šo noteikto likmju mērķis ir līdzfinansēt šīs izmaksas (tas ir, neaptvert 100%), tās nav tieši saistītas ar konkrētiem izdevumiem, tāpēc tie nav īpaši jāgrāmato vai jāpamato.

Granta aprēķinu var veikt šādi:

  • Grantu organizatoriskajām izmaksām aprēķina, reizinot dalībnieku skaitu no uzaicinātajām pašvaldībām ar tikšanās dienu skaitu un tās valsts dienas likmi, kurā notiek tikšanās. Valstu atšķirīgās dienas likmes pievienotas pieteikuma veidlapai.
  • Grantu ceļa izdevumiem aprēķina par katru uzaicināto delegāciju, reizinot dalībnieku skaitu ar nobraukto kilometru skaitu turp un atpakaļ un ar likmi par kilometru par katru dalībnieku.

Papildu informācijai, lūdzu, skatieties programmas rokasgrāmatā.

Piešķirtais grants nevar būt lielāks nekā programmas rokasgrāmatā norādītā maksimālā summa (kura katru gadu var mainīties).