Twinning.org
CCRE
header-image

Paušální granty na setkávání občanů

Nicméně Evropská komise a Agentura se dohodly na jednodušším systému poskytování dotací na setkávání občanů partnerských měst. Jedná se o paušální příspěvky na organizační náklady hostitelského města (ubytování, občerstvení, místní dopravu, jednací sály apod.) a cestovní náklady pozvaných delegátů. Přestože mají tyto paušální částky náklady spolufinancovat (tj. nepokrývají je stoprocentně), nejsou přímo spojeny s určitým vynaloženým nákladem, takže nemusí být specificky účtovány nebo ospravedlněny.

Výpočet výše dotace probíhá následovně:

  • Dotace na organizační náklady se vypočte vynásobením počtu účastníků ze zvaných obcí počtem dnů setkání a denní sazbou země, ve které se setkání koná. Denní sazby různých zemí jsou přílohou formuláře žádosti.
  • Dotace na cestovní náklady se vypočte pro každou zvanou delegaci vynásobením počtu účastníků a počtu kilometrů, které urazí při zpáteční cestě, a paušální částkou za kilometr na každého účastníka.

Další podrobnosti najdete v Programovém průvodci.

Při jakékoli akci nemůže udělená paušální dotace přesáhnout dané maximum stanovené v Programovém průvodci (který se může rok od roku měnit).