Twinning.org
CCRE
header-image

Kindlasummaline toetus kodanike kohtumistele

Komisjon ja rakendusasutus on sõprusomavalitsuste kodanike kohtumiste toetamiseks leppinud kokku lihtsama süsteemi osas. Mainitud toetuste puhul on tegemist kindla suurusega toetusega külalisi vastuvõtva linna/omavalitsuse kulude (majutus, toitlustamine, kohalik transport, ruumide üür jne) ning kutsutud külaliste sõidukulude katmiseks. Samas kui kindlasummalised toetused on mõeldud nimetatud kulude kaasfinantseerimiseks (st nad ei kata kulusid 100% ulatuses), pole nad otseselt seotud ühe konkreetse kuluga, mille tõttu ei tule neid väga konkreetselt näidata ega põhjendada.

Toetuse suurus arvutatakse alljärgnevalt:

  • Korralduskuludeks antava toetuse suuruse arvutamiseks korrutatakse kutsutud omavalitsustest osalevate inimeste arv ürituse päevade arvu ning kulude päevamääraga riigis, kus üritus aset leiab. Erinevates riikides rakendatavad päevamäärad leiate taotlusvormi juurest.
  • Reisikulude toetus arvutatakse iga küllakutsutud delegatsiooni kohta, korrutades osalejate arvu kilomeetrite arvuga (sinna ja tagasi sõit) ning kilomeetri standardtariifiga iga osaleja kohta.

Kui soovite üksikasjalikumat infot, peaksite lugema programmijuhendit.

Kindlasummaline toetus ei tohi mingil ürituse puhul ületada programmijuhendis etteantud maksimumsummat (tegemist on kindla summaga, mis ei kuulu igal aastal läbivaatamisele).