Twinning.org
CCRE
header-image

Przyszłość

Obecnie w Europie istnieje ponad 17.000 partnerstw (ostateczna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na fakt, iż część samorządów ma więcej niż jednego partnera).

Pomimo, że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie czy to na wakacje czy służbowo, mimo powszechnego dostępu do internetu i telewizji, współpraca partnerska pozostaje ważną, jeśli nie najważniejszą możliwością dla Europejczyków na spotkania twarzą w twarz, dzielenie się doświadczeniami codziennego życia i korzystanie ze swoich doświadczeń w różnych dziedzinach – od edukacji i kultury na gospodarce kończąc.

Współpraca partnerska może obecnie prowadzić do realizacji konkretnych przedsięwzięć i projektów, takich jak zarządzanie gospodarką wodną czy ulepszanie usług socjalnych. Rozwój współpracy w wielu dziedzinach pozwala obywatelom i gminom wymieniać doświadczenia.

Obecnie współpraca partnerska pomaga w tworzeniu poczucia jedności europejskiej, a tego nie da się narzucić z góry. Co więcej, umożliwianie obywatelom dyskusji na ważne i często trudne problemy w przyjaznej atmosferze jest wyrazem aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Współpraca partnerska ciągle jest wykorzystywana także do propagowania pokoju i zrozumienia między narodami. Dla krajów Europy Południowo-Wschodniej jest to bardzo ważne narzędzie umożliwiające jednoczenie się ludzi po okrutnej wojnie na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych, ale także dające możliwości odbudowy i rozwoju poprzez korzystanie z doświadczeń partnerów.

W erze globalizacji współpraca między gminami ma znaczącą rolę do odegrania. Jednoczy ludzi z całego świata. Unia Europejska ma bowiem ważnych sąsiadów na wschodzie i południu, takich jak Ukraina, Rosja, Turcja czy kraje Basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu.

Współpraca partnerska może pomóc w rozwoju dialogu i zrozumienia pomiędzy ludźmi z krajów europejskich ale również promować rozwój międzynarodowy i osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.