Twinning.org
CCRE
header-image

Statystyki i liczby

Rada Gmin i Regionów Europy stara się na bieżąco uaktualniać bazę współpracy partnerskiej europejskich samorządów. Obecnie istnieje ponad 40,000 partnerstw, jeśli dodamy statystyki z wszystkich krajów. W związku z tym, że samorządy współpracują przynajmniej z jednym partnerem, można mieć pewność, że istnieje 20,000 kontaktów.

Załączona mapa Europy obrazuje współpracę partnerską w poszczególnych krajach. W tabeli znajduje się informacja na temat liczby kontaktów w poszczególnych krajach. Uwaga: brak danych z niektórych państw.