Twinning.org
CCRE
header-image

Antal per land

CEMR försöker hålla reda på antalet vänortssamarbeten mellan europeiska städer och kommuner. Det finns mer än 40.000 vänortssamarbeten noterade när man räknar in alla länder. Men eftersom det för varje kontakt finns åtminstone en part i ett annat land, är det totala antalet vänortsrelationer mer än 20.000.

Klicka här för att se en karta över Europa med vänortsfördelningen i olika länder och en tabell som visar hur många vänortssamarbeten det finns för varje upptaget land. Notera att det saknas information för ett litet antal länder.