Twinning.org
CCRE
header-image

Побратимяванията в цифри

Съветът на европейските общини и региони се опитва да следи броя на побратимяванията, осъществени между европейските градове и местни власти. В настоящия момент има над 40 000 регистрирани побратимявания (ако се броят и двете страни в едно такова партньорство) или приблизително над 20 000 побратимявания между поне 2 държави.

Тук можете да откриете карта на Европа, която показва разпределението на побратимяванията между различните страни, както и таблица с броя побратимявания за всяка от страните, моля кликнете тук. Моля, обърнете внимание, че за малка част от страните липсва информация.