Twinning.org
CCRE
header-image

Cijfers per land

De Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) tracht de aantallen bij te houden van jumelages tussen Europese steden en gemeenten. Er zijn meer dan 40.000 jumelages geregistreerd als we alle cijfers per land samentellen. Aangezien er in elke jumelage minstens één partner in een ander land zit, is het totale aantal partnerschappen geschat op meer dan 20.000.

We hebben een kaart van Europa ingevoegd die weergeeft hoe de zusterbanden over de verschillende landen verdeeld zijn, alsook een tabel met het aantal jumelages per land, klik hier. Houd er rekening mee dat voor een klein aantal landen de gegevens ontbreken.