Twinning.org
CCRE
header-image

Sõprusomavalitsuste arv riikide kaupa

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu püüab jälgida, kui palju Euroopa linnu ja omavalitsusi sõprussidemeid edendavad. Praegu on nimekirjas üle 40 000 sissekande, arv on toodud riikide kaupa. Kuna aga igasse partnerlussuhtesse on kaasatud vähemalt üks partner teisest riigist, siis võib sõpruskoostööd tegevate partnerluste arv küündida üle 20 000.

Me oleme kättesaadavaks teinud ka Euroopa kaardi, kus tuuakse ära sõpruskoostööd tegevad omavalitsused erinevates riikides; samuti ka tabeli, mis näitab, kui palju arendatakse sõpruskoostööd nimekirja kantud riikides; klikkige siia. Pöörake tähelepanu asjaolule, et osade riikide puhul info puudub.

data by country