Twinning.org
CCRE
header-image

Počty podle zemí

Rada evropských obcí a regionů hledá způsoby, jak se dopátrat počtu partnerských spoluprací měst, kterých se evropská města a obce účastní. 40 000 partnerství je zdokumentováno a v každé zemi čísla stále rostou. Ale protože u každého partnerství existuje ještě další partner v jiné zemi, odhaduje se celkový počet partnerských vazeb na něco přes 20 000.

Zde je mapa Evropy s rozvržením partnerské spolupráce v různých státech Evropy a také tabulka s počtem partnerství mezi uvedenými zeměmi.

Upozorňujeme, že u malého počtu zemí informace chybí.