Twinning.org
CCRE
header-image

Brojčani pokazatelji po državama

Savet evropskih opština i regija trudi se da prati broj bratimljenja u kojima učestvuju evropski gradovi i lokalne vlasti. Postoji preko 40000 bratimljenja kada se saberu pokazatelji za svaku državu. Ipak, kako za svako partnerstvo postoji još jedan partner u drugoj državi, ukupan broj uspostavljenih bratimljenja procenjuje se na oko 20000.

Da biste pogledali mapu Evrope koja pokazuje zastupljenost bratimljenja po državama, kao i tabelu koja ukazuje na broj partnerstava uspostavljenih između gradova dve države, kliknite ovde. Podaci nedostaju samo za nekoliko država.