Twinning.org
CCRE
header-image

Kvalité och prioriteringar

EU-kommissionen tar emot många ansökningar om ekonomiskt stöd, samtidigt som den tillgängliga budgeten är begränsad: därför bör ansökan inte bara iaktta alla regler och villkor utan bör även vara av mycket god kvalité. Den ska framförallt förklara hur den bidrar till att föra Europa närmare medborgarna (och vice versa) och bör ha att göra med frågor på EU:s agenda. Det europeiska programmet anger sina långfristiga prioriteringar (se programguiden), men det finns även årliga prioriteringar som också anges i programguiden som uppdateras regelbundet.

Om ni behöver mer information eller förklaringar kan ni kontakta kontaktpersonen för vänortssamarbete på den aktuella nationella CEMR-föreningen i ert land.