Twinning.org
CCRE
header-image

Качество и приоритети

ЕК получава множество заявления за финансова помощ, но тъй като съществуващият бюджет е ограничен, кандидатите не само трябва да отговарят на посочените правила и изисквания, но трябва и да предлагат стойностни идеи. Предложеният проект трябва да посочва как изпълнението му ще допринесе до сближаване на Европа и гражданите и обратно, как дейностите му се отнасят до сферите на интереси на ЕС. Европейската програма е определила своите дългосрочни приоритети (Виж Ръководството на програмата), но има и годишни приоритети, които също са определени в Ръководството и периодично се актуализират.

Ако се нуждаете от повече информация или уточнения, можете да се свържете със служителя по побратимяванията в съответното национално сдружение, член на СЕОР.