Twinning.org
CCRE
header-image

Kvalitet og prioriteter

Europa-Kommissionen modtager mange ansøgninger om økonomisk støtte, selvom budgettet er begrænset. Det er grunden til, at en ansøgning ikke blot skal overholde alle regler og bestemmelser, men også skal være af god kvalitet. Ansøgningen skal særligt forklare, hvordan projektet bidrager til at mindske afstanden mellem borgerne og EU og skal relatere sig til emner på EU's dagsorden. Det europæiske program opstiller langsigtede prioriteter (se programvejledningen), men der er også årlige prioriteter opstillet i programvejledningen, som fra tid til anden opdateres.

Hvis du har behov for mere information eller vejledning, kan du kontakte medarbejderen med ansvar for venskabsbysamarbejde i din nationale kommuneforening.