Twinning.org
CCRE
header-image

Kvalitet i prioriteti

Evropska komisija prima veliki broj zahteva za finansiranje, iako je dostupan budžet ograničen: iz ovog razloga, podnosilac predloga ne samo da treba da ispoštuje sva pravila i uslove, već i da vodi računa o kvalitetu svog predloga. Konkretno, treba da se pokaže na koji način ovaj projekat doprinosi približavanju Evrope građanima (i obratno) i treba da se odnosi na pitanja kojima se bavi EU. Evropski program postavlja dugoročne prioritete (pogledajte Programski vodič); takođe, postoje i godišnji prioriteti koji su takođe navedeni u programskom vodiču koji se redovno ažurira.

Ukoliko želite više informacija ili razjašnjenja, kontaktirajte savetnika za bratimljenje u okviru nacionalne asocijacije lokalnih valsti Vaše države.