Twinning.org
CCRE
header-image

Kvalita a priority

Evropská komise dostane mnoho žádostí o finanční podporu, nicméně rozpočet je omezený. Proto musejí žádosti nejen respektovat všechna pravidla a podmínky, ale měly by mít také velmi dobrou kvalitu. Hlavně by měly vysvětlit, jak přispívají k tomu, aby Evropu přiblížily občanům (a opačně) a měly by se týkat témat, která jsou na programu EU. Evropský program stanovuje dlouhodobé priority (viz Programový průvodce), nicméně existují také roční priority stanovené v Programovém průvodci, které jsou pravidelně aktualizovány.

Pokud potřebujete více informací nebo vysvětlení, můžete se obrátit na kontaktní osobu partnerské spolupráce příslušné národní asociace CEMR ve vaší zemi.