Twinning.org
CCRE
header-image

Kvalitāte un prioritātes

Eiropas Komisija saņem daudzus pieteikumus, pieprasot finanšu atbalstu, tomēr pieejamais budžets ir ierobežots: tādēļ pieteikumā jāņem vērā ne tikai visi noteikumi un nosacījumi, bet tam jābūt arī kvalitatīvam. Jo īpaši tajā jāizskaidro, kāpēc tas veicina Eiropas pietuvošanos pilsoņiem (un otrādi) un jāattiecas uz jautājumiem, kuri ir ES dienas kārtībā. Eiropas programma izvirza tās ilgtermiņa prioritātes (skat. programmas rokasgrāmatu); bet ir arī ikgadējās prioritātes, kuras arī norādītas programmas rokasgrāmatā, kas tiek regulāri precizēta.

Ja jums nepieciešams vairāk informācijas vai paskaidrojumi, jūs varat sazināties ar savas valsts nacionālās asociācijas pašvaldību sadraudzības koordinatoru.