Twinning.org
CCRE
header-image

Kvaliteet ja prioriteedid

Euroopa Komisjonile laekub väga palju avaldusi rahalise toetuse saamiseks, samas kui Komisjoni käsutuses olev eelarve on piiratud: seetõttu ei tule taotluses mitte ainult reeglitest ja tingimustest kinni pidada, vaid taotlused peavad olema ka väga hästi koostatud. Eriti tuleks selgitada, kuidas taotletav toetus aitab Euroopat kodanikele (ja kodanikke Euroopale) lähemale tuua ning lisaks peaks ta olema seotud EL’s päevakorral olevate teemadega. Euroopa programm kehtestab oma pikaajalised eesmärgid (vt programmijuhend), peale selle on ka iga-aastased prioriteetsed teemad, mille leiate samuti programmijuhendist, mida pidevalt uuendatakse.

Kui vajate täiendavat informatsiooni või selgitusi, võite võtta ühendust spetsialistiga, kes tegeleb sõprusomavalitsuste koostöö küsimustega teie CEMRi liikmeskonda kuuluvas üleriigilises omavalitsusliidus.