Twinning.org
CCRE
header-image

A jövő

Kb. 17,000 testvérkapcsolat létezik jelenleg Európában, ez azt jelenti, hogy még ennél is több település vesz részt a mozgalomban (mivel sok településnek több, mint egy kapcsolata van, nehéz pontos számadatokat megadni).

Napjainkban sok európai utazik külföldre, vagy rövid üzleti útra, és rendelkezünk műholdas televízióval, valamint Internet kapcsolattal. Ennek ellenére kimondható, hogy a testvérkapcsolat létesítése az egyik legjobb módja annak, hogy az európai polgárok szemtől szemben találkozhassanak, információkat és véleményeket cserélhessenek a napi életükkel kapcsolatban és profitálhassanak egymás tapasztalataiból olyan területeken, mint az oktatás, szociális elfogadás, kultúra, vagy gazdasági élet.

A testvérkapcsolati együttműködések napjainkban speciális projektekhez is kapcsolódhatnak a vízgazdálkodás, gazdaságfejlesztés és a helyi szolgáltatások fejlesztése témakörében. Megnőtt továbbá a multilaterális, különféle európai országok számos települését összefogó testvérkapcsolatok száma. Ily módon az európai partnerségek lehetővé teszik, hogy a lakosok és a települések tapasztalatot és szaktudást cseréljenek.

A testvérkapcsolatok segítik a közös európai identitás kialakulását, amely csakis alulról építhető ki, felsőbb utasításra nem. Az, hogy a lakosok nehéz kérdéseket beszélnek át és oldanak meg barátságos környezetben az egy nagyon is aktív európai polgárság létének kifejeződése.

A testvérkapcsolatok továbbra is szolgálják eredeti céljukat, amely a béke és megértés biztosítása az emberek és a települések között. A dél- kelet- európai, balkáni országok számára az 1990-es évek szörnyű regionális háborúit követően a testvérkapcsolatok fontos eszközei a lakosok európai határokon keresztüli közeledésének. Lehetőséget biztosítanak a tapasztalat- és szaktudás cseréjére, így támogatva a régió országainak előrehaladását, fejlődését.

Lehetőségekkel és problémákkal teli globalizálódó világunkban a testvérkapcsolatok fontos szerepet játszanak a lakosság és a helyi közösségek közeledésében egy kiszélesedett térben. Az Európai Uniónak fontos szomszédjai vannak délre és keletre, Ukrajna, Oroszország, Törökország, és további országok a mediterrán térségben, valamint a Közel-Keleten.

A testvérkapcsolatok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a meglévőnél intenzívebb, komolyabb párbeszéd és megértés alakulhasson ki az európai emberek és ezen országok között. Nem utolsó sorban a testvérkapcsolatok hozzájárulnak a nemzetközi fejlesztési együttműködések ösztönzéséhez, valamint Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításához.