Twinning.org
CCRE
header-image

Testvérkapcsolati eskü, szerződés

Bár jogilag nem kötelező érvényű, a hivatalos testvérkapcsolati „eskü”, vagy szerződés aláírása elősegíti a hosszútávra szóló bizalmi kapcsolat kialakítását. Az eskü formája és tartalma nem kötött, a kialakítandó partnerség természetének függvényében és a partnertelepülések igényei szerint bővíthető.

Függetlenül attól, hogy testvérkapcsolati eskünek, Charta – nak, egyezménynek, baráti vagy együttműködési szerződésnek nevezik, a képviselőtestület, vagy megyei közgyűlés részére be kell nyújtani jóváhagyás céljából. A testvérkapcsolati eskü ezt követően hivatalos lakossági fórumon, eseményen kerül aláírásra, ahol rendszerint hangosan felolvassák a jelenlévőknek. Az aláíró partnerek közösen vállalják a megfogalmazott kötelezettségeket, de jogi értelemben nem vonhatóak felelősségre abban az esetben, ha problémák jelentkeznének a jövőben. Továbbá, bár ez elég ritka az önkormányzat bármikor véget vethet a partnerségnek, amennyiben a képviselőtestület, vagy a közgyűlés érvényteleníti a jóváhagyott szerződést.

Íme egy olyan testvérkapcsolati esküminta, amelyet már számos országban használtak:

Testvérkapcsolati eskü szerzödés

Alulírottak,………………………. (polgármester neve), ……………………… (polgármester neve)
(ország)……………polgármestere, …………………….(ország) polgármestere,

akik polgáraink által szabadon kerültek megválasztásra,

biztosak benne, hogy a társadalom valós igényeinek, elvárásainak megfelelően cselekednek,

tudatában vannak annak, hogy a civilizációink, és népeink nagy múltú településeken találták meg bölcsőjüket,

hogy a szabad szellem alapja elsősorban a szabadságjogokra vezethetőek vissza, és másodsorban az erre építő helyi autonómiára,

úgy tekintik, hogy a történelemnek egy nyitott világban kell folytatódnia, de ez a világ nem lesz soha harmonikus, csak akkor, ha a férfiak és nők szabadon élnek, autonóm településeiken,

meggyőződtek a szubszidiaritás elvének szükségességességről.

megerősítik ragaszkodásunkat a sérthetetlen, elidegeníthetetlen emberi jogok tiszteletbe tartásához,

felismerik, hogy a társadalmak egymástól való függése a világban megköveteli a demokratikus rendet, és a tartós béke olyan egységeket feltételez, mint az Európai Unió

meggyőződtek arról, hogy kontinensünk települései közötti kapcsolatok az európai polgárság fogalmának megvalósulásához járulnak hozzá, és emberi közelségbe hozzák Európát.

A MAI NAPON ÜNNEPÉLYESEN KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALUNK,

A képviselt két országunk között kiépített kapcsolatok tekintetében,

hogy településeink önkormányzatai tartós kapcsolatot tartanak fent, tapasztalat-csere, párbeszédek folytatása, és minden a kompetencia körünkbe tartozó területen folytatott olyan tevékenység megvalósítása érdekében, amely kölcsönösen gazdagítja a látókörünket,

hogy ösztönözzük és támogatjuk lakosaink körében a találkozásokat, tapasztalat-cseréket, annak érdekében a jobb kölcsönös megértésen és hatékony együttműködésen keresztül fejlesszük az európai testvériség érzését egy közös jövő szolgálatában,

hogy együttműködésünkre a vendéglátás szabályai szerint, a különbözőségeink tiszteletbe tartásával, bizalmi légkörben, a szolidaritás jegyében kerül sor,

hogy településeink találkozóin mindenki mindenféle diszkriminációtól mentesen vehessen részt,

hogy találkozóink és együttműködésünk olyan általános értékek elfogadását ösztönzik, mint a szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság,

hogy minden erőfeszítésünkkel a béke, fejlődés, jóllét érdekében dolgozunk, és támogatjuk az

EURÓPAI EGYSÉGET

Hely Dátum