Twinning.org
CCRE
header-image

Rada Gmin i Regionów Europy

Współpraca partnerska jako usystematyzowany ruch została zapoczątkowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w latach pięćdziesiątych. Od tamtego czasu CEMR zawsze wspiera działalność bliźniaczą.

Działająca w ramach CEMR sieć koordynatorów współpracy partnerskiej, skupiająca przedstawicieli z organizacji członkowskich, spotyka się regularnie i wymienia doświadczenia. Koordynatorzy spotykają się również z Komisją Europejską na konsultacjach w sprawie programu Europa dla Obywateli.

CEMR poprzez swoje relacje z instytucjami europejskimi, głównie DG ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej i Parlamentem Europejskim, prowadzi również aktywny lobbing na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania działalności bliźniaczej z funduszy europejskich Oprócz tego CEMR organizuje szereg konferencji i seminariów związanych z tematyką współpracy partnerskiej oraz wydaje broszury informacyjne i publikacje na ten temat, takie jak ostatni poradnik "Współpraca partnerska dla przyszłości". Także ta strona została stworzona w celu wspierania działalności bliźniaczej.