Twinning.org
CCRE
header-image

Съветът на европейските общини и региони

Като структурно движение, побратимяването бе създадено от Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) в началото на 50-те години. От тогава досега СЕОР винаги е бил водеща организация в дейностите по побратимяване.

Мрежата му от побратимявания е уникална с това, че събира на едно място експерти от всички Национални сдружения на държавите-членки. Те се срещат, за да обменят информация за всички аспекти на побратимяването: успешни примери, европейско развитие, водещи събития. Тази мрежа е регулярно консултирана от ЕК за предложенията за развитието и прилагането на Програмата за побратимяване.

Чрез своите специални взаимоотношения със съответните европейски институции и най-вече с Главна дирекция "Образование и Култура" на ЕК и ЕП, СЕОР се стреми да осигури адекватно европейско финансиране за побратимяванията.

В допълнение СЕОР организира събития, свързани с побратимяването (семинари, конференции и конгреси...) и издава проучвания и ръководства, вкл. и практически наръчник "Побратимяването за утрешния свят". Настоящият сайт е създаден от СЕОР, като част от дейностите в услуга на побратимяването.