Twinning.org
CCRE
header-image

CEMR

Yapılandırılmış bir hareket olarak Eşleştirme 1950'lerin başlarında Avrupa Belediyeleri ve Bölgeleri Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulmuştur. O tarihten bu yana CEMR daima eşleştirme hareketinin ön cephesi olagelmiştir.

Eşleştirme ağı benzersizdir, üye kuruluşlardan uzmanları bir araya getirir; bu uzmanlar başarı öyküleri, Avrupa kalkınmaları, başlıca olaylar, vb. gibi eşleştirmenin tüm yönlerinde bilgi alışverişinde bulunmak için düzenli olarak bir araya gelirler. Avrupa Komisyonu eşleştirme programının geliştirilmesi ve uygulanması yönündeki teklifleri açısından bu ağa düzenli olarak danışır.

CEMR aynı zamanda ilgili Avrupa kurumlarıyla, temelde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü ile kurulmuş özel ilişkisi sayesinde eşleştirme için uygun AB fonlarının verilmesini sağlamak için çaba sarf eder.

CEMR buna ek olarak eşleştirmeyle ilgili etkinlikleri (seminerler, konferanslar, kongreler, vb.) düzenler ve arasında uygulamaya yönelik “Yarının dünyası için eşleştirme” elkitabının da bulunduğu çalışmaları ve rehberleri üretir. Bu Web sitesi CEMR tarafından eşleştirme lehine bu faaliyetlerin bir parçası olarak oluşturulmuştur.