Twinning.org
CCRE
header-image

Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome

Pašvaldību sadraudzību kā organizētu kustību 1950.gadu sākumā izveidoja Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome (CEMR). Kopš tā laika CEMR vienmēr bijusi sadraudzības kustības priekšplānā.

Tās pašvaldību sadraudzības tīkls ir vienreizējs, apvienojot ekspertus no biedru asociācijām; tie regulāri tiekas, lai apmainītos ar informāciju par visiem pašvaldību sadraudzības aspektiem: veiksmes stāstiem, notikumiem Eiropā, nozīmīgākajiem notikumiem utt. Eiropas Komisija regulāri konsultējas ar tīkla pārstāvjiem par priekšlikumiem pašvaldību sadraudzības programmas attīstībai un īstenošanai.

CEMR tāpat cenšas nodrošināt adekvātu ES finansējumu pašvaldību sadraudzībai, izmantojot tās īpašās saistības ar Eiropas institūcijām, galvenokārt Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātu un Eiropas Parlamentu.

Pie tam CEMR organizē pasākumus pašvaldību sadraudzības jomā (seminārus, konferences, kongresus utt.) un gatavo pētījumus un rokasgrāmatas, tostarp praktisku rokasgrāmatu "Pašvaldību sadraudzība rītdienas pasaulei" (Twinning for Tomorrow's World). Šo mājas lapu izveidojusi CEMR kā daļu no aktivitātēm, kas atbalsta pašvaldību sadraudzību.