Twinning.org
CCRE
header-image

Rada evropských obcí a regionů (CEMR)

Partnerská spolupráce měst byla jako strukturované hnutí založena Radou evropských obcí a regionů (CEMR) už na počátku 50. let minulého století. Od té doby CEMR vždy stála v popředí tohoto hnutí.

Její síť partnerské spolupráce měst je unikátní; shromažďuje odborníky z členských asociací, kteří se pravidelně scházejí a vyměňují si informace o všech aspektech partnerské spolupráce – úspěšné příběhy, vývoj v Evropě, hlavní akce apod. Evropská komise se sítí pravidelně konzultuje své návrhy na vývoj a realizaci programu.

CEMR též usiluje o zajištění adekvátního financování partnerské spolupráce ze strany EU, a to pomocí zvláštních vztahů s příslušnými evropskými institucemi, zejména Generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu Evropské komise a s Evropským parlamentem.

Kromě toho CEMR organizuje akce související s t partnerskou spoluprácí (semináře, konference, kongresy...) a vytváří studie a manuály, včetně praktické příručky „Partnerství pro budoucnost“. Tuto webovou stránku vytvořila CEMR jako součást aktivit na podporu partnerské spolupráce.